Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/21

此页尚未校对


      起重光單閼盡元黓執徐即辛卯至壬辰凡二年

太祖文皇帝下之上○元嘉二十八年右衛率朔律切官名通作帥

力灼切奪取也或從刀數有所角切屢也忷懼許容切又許拱切擾恐也時照牋西切持遺也

切覆古玩切澆也七艶切阬也SKchar彌賔切幽也韲之祖稽切本作𩐎鄭康成曰凡䤈醬所和細切爲𩐎

屠之同都切刳也謂殺之如屠六畜然鐡鑱鋤衡切說文銳也一曰犂鐡正朔之盈切正月朔旦也縻滅忙皮切分

彄絙上恪侯切下居登切大索也謂以大索爲彄如弓弩彄之彄縋桶上馳僞切以繩有所埀也下他董切方斛謂之桶

昨結切說斷也或作截肉薄傍各切謂相背負而上城也營𨾏切衆皆疾也匹角檀和之徒干切姓也太

公爲灌檀宰後氏焉槊上色角切長矛也或作矟通俗文曰矛丈八者謂之矟趑趄上即私切下七余切行不進貌稅調

切稅賦調役也驃𮪍毗召切勁疾皃或作票解嚴撤警𬋖如劣切燒也飲至於禁切春秋左傳歸而飲至以

數軍實杜預注云飲於廟以數車徒器械及所獲也所銜切刈也即淺切截也愽抱切隄也墇也或書作堢典籖

切官徒干切糾也居洧詰責去吉切問也誚責也梁鄒側鳩切城名户廣覆載

敷救切蓋也禮記天無私覆地無私載儲貳陳如切儲副也古暮切賣也或作沽方願切說買賤賣貴也市𢋨