Page:Sibu Congkan0205-史炤-資治通鑑釋文-5-3.djvu/4

此页尚未校对


護八切本春秋鄭之廪(“㐭”換為“面”)延邑其城甚固後魏置東郡又改爲滑州因滑臺以爲名欻起許勿切暴起乘舋許愼切𨻶罅也通作釁

灅南魯水切水名岀鴈門後魏明元帝築宫其地名曰灅南祖卧切摧也弋稅切利也翟廣亭歴切姓也

滑稽户八切姓也本滑伯國SKchar姓其後因以爲氏陽瓉藏旱黒矟色角切長矛也或作槊栗磾都奚

胡廣徐閏切行示也道瑾渠遴娥清五何切姓也碻磝上苦勞切下五勞切城名後魏爲濟州治

以冉東莞音官故魯鄆邑晉太康中置郡系宋竺䕫張六切姓也曇逹曇從含切姓也營陽

王○景平元年魚怯切魏郡之邑系後魏臨淄側持切齊國之邑系後魏胡對切亂也芟夷

所銜切刈也莫故切廣求也延袤音茂延長行也南北曰袤東西曰廣驃𮪍毗召切勁疾皃或作票奔謨切日

加申嬰城於盈切繞也繞城以自守濮陽博木切晉爲濮陽國至後魏改爲郡枋頭分房切建安中曹公於淇水口下大

枋木以成堰遏淇水東入白溝以通漕運時人號其處爲枋頭在汲郡系後魏於計切又於賜切七艶切坑也橦車

切擊也或作䡴衝城車大麻絙居登切以大麻爲索也盟津並如字即孟津也按孔頴逹尚書䟽云孟者河北地名春秋所謂向

盟也於其地置津謂之孟津論衡曰武王伐紂八百諸侯盟此故曰盟津河内河陽縣是也系宋形甸切山名其地險固在琅邪陽都縣系

臨朐其居切東莞郡之邑系宋器械胡介切械者器之緫名柔然按傳柔然姓郁乆閭氏始元魏神元之末掠𮪍得一