Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/92

此页尚未校对


資治通鑑釋文卷第二十二

       右宣義郎監成都府糧料院史 炤

   唐紀二十一     通鑑卷二百五

      起元黓執徐盡柔兆涒灘即壬辰至丙申凡五年

則天順聖皇后中之上○長壽元年萬象神宫垂拱四年明堂爲萬象

于闐堂練切又音田西域國尉遲紆勿伏闍東徒切又辰遮切欋椎上權俱切下傳追切齊魯謂四

齒杷曰欋新書云杷椎椀脫之諺盌脫烏管切小盂亦作盂𪍒心洪孤切說文黏也眯目莫禮切物入目中莊子曰播糠

足絓古賣切罥也於鐙丁鄧切馬鞁具褫其丑豸切奪衣也丑林拷掠苦浩切下力灼切

涪陵防尤切縣名屬涪州駮之北角切難也更生古衡幞頭防玉切亦作襆本幞巾故用全幅帛向後襆髪謂之

襆頭自周武帝建德中始裁爲四脚謂爲四帶二帶繫腦後垂之二帶反繫頭上令曲折頂故亦曰折上巾唐制惟人主得用硬脚彎弧烏還切牽

說文持弓𨵿矢下洪孤切以木曰弧以角曰弓易繫辝弦木爲弧揮桴芳無切本亦作枹擊鼔槌也吐蕃方煩切西羌種

多曩切漢西羗别種魚蝦虚加切魵也長須蟲也一餤杜覽切說文噍啖也慈秋切長也其廉