Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/84

此页尚未校对


      起元(⿰黑戈)閹茂盡昭陽大淵獻正月即壬戌至癸亥凡一年有竒

昭宗聖穆景文孝皇帝中之下○天復二年符分切州名

當割切逹靼者靺鞨之遺種也幕府師出無常處所在張幕居之以將帥得主府故曰幕府丘何麹糵上丘六切

酒母也下魚列切牙米也沙陀唐何切西突厥別部處月種也帑藏上佗莽切下才浪切藏金帛之所也窺覦容朱切窺竊也

渠遴回鶻胡骨切即回紇也貪婪盧含切亦作惏其兾古獲切縣名屬鳯翔府

葭葦上音家下羽鬼切荻屬堙艇待鼎切小船側賣切逋財也白麻正觀間詔敕用麻𥿄冩之至髙宗謂

白麻多有蟲蠧並用黄𥿄元和𥘉凡赦書德音立后建儲行誅討拜免三公宰相命將並用白麻不用印溝洫上居侯切下况域切傋洫以通川源

傳瑛於驚甚尒切以舌取之也𥘉莊切亦作瘡奴冬切重血也SKchar上歩皆切戯也下於求切

戯誚才𥬇切朝誚也黄外切繪五采也於計切經也古穴切詭詐也徒恊切軍中反間者

莫葛切食糓硤石胡夾蚰蜒壕上夷周切中夷然切下乎刀切塹名郎丁切似鍾而小爲質

職利切結信也傳璙力弔呼昆切守門人也居隘切公舎抄掠上𥘉交切又楚教切下力灼切劫略也

延繢胡對馳僞切繩有所垂也火迥切翾正切知處告言也鄜坊上芳無切下音方並州名按堵