Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/90

此页尚未校对


資治通鑑釋文卷第二十八

       右宣義𭅺監成都府糧料院史 炤

   後梁紀一      通鑑卷二百六十六

      起強圉單閼盡著雍執徐即丁卯至戊辰凡二年

太祖神武元聖孝皇帝上帝姓朱氏𥘉名温本從黃巢爲巢行營先鋒使背巢歸唐僖宗賜名全忠拜宣武軍

節度使昭宗光化三年進封梁王哀帝天祐四年受唐禪國號梁建元開平開平元年楊渥渥字承天廬州合淝人其父行

宻唐乾符中江淮羣盗起行密遂據廬州盡有淮南之地昭宗封爲吴王渥嗣立亦自稱吴綦章綦渠之切姓也酣飮胡甘切洽飲也

作樂左右牙牙者旗名執牙者因以名之分左右隊故稱左右牙下老驕横户孟牙城

古者軍行有牙尊者所在後人因以所治爲衙曰牙城者即衙城也思勍渠巾孚𡊮舂遇切說文守邊也

居莧切徑途也所矩切計其一二而數之也下因數同鐡撾陟𤓰切箠䇿也魏博唐之藩鎮也節度貝博魏相磁洛衛

凡七州治魏州勞王𭅺到切慰也長子縣名讀如長短之長屬潞州同華户化切二州名帥百官所律切與

率同它皆傚此錢鏐鏐字具美杭州臨安人唐昭宗時拜鎮海軍節度使治錢唐㝷封越王至梁封爲尚父呉越王𫝊璙力弔切吴越王