Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/92

此页尚未校对


契丹契音乞北狄之國號在秦漢爲匈奴在隋唐爲突厥居黄水之南黄龍之北得鮮卑之故地或以爲鮮卑之遺種𫀆笏梅

契丹之臣髙頎渠希習爾契丹王唐書本傳作習爾之在咸通末其國土宇始大部落䆮疆欽德契丹王習爾之

族人繼嗣習爾位阿保機阿於何切契丹有八部阿保機不知其何部人爲人多智勇別自爲一部居古漢城稍以兵擊滅七部遂併爲一國

奚本匈奴之別種唐末居隂涼川在幽州之西南分爲五部一曰阿薈部二曰啜米部三曰粤質部四曰奴皆部五曰墨訖支部其王曰去諸以別部徙

嬀州始分爲東西奚去諸自爲西奚而東奚居琵琶川室韋契丹別種東胡之北邊蓋丁零苗裔也地據黄龍北傍峱越河共有七姓

當割切又之列切逹靼者靺鞨之遺種居奚契丹之東北後爲契丹所攻而部族分散其別部散居隂山者自號逹靼邪律氏余遮切阿

保機複姓突厥古匈奴北部房金山之陽臣于蠕蠕種裔䌓衍至吐門遂彊大焉慈陵切帛也劉隱劉隱其祖安仁上蔡

人也後徙閩中商賈南海因家焉梁封爲南海王卒其弟陟襲位盡有嶺表之地僣號於廣州改元乾亨國號漢王審知王審知字信通光州

固始人唐末黄巢宼亂因有閩嶺五州之地昭宗就封閩王至其子延鈞乃即帝位改爲龍啓國號閩髙季昌髙季昌字賂孫陜州陜石

人梁𥘉鎮荆南節度十州後爲諸道所侵季昌所有江陵一城而巳至唐莊宗時封南平王郢王以井切楚地名也䲭梟上稱脂切

下堅堯切鷙猛之鳥也戰艦户黤切戰船四方施板以禦矢其狀如牢瀏陽力求切又音栁縣名屬潭州唐景龍二年析長沙置

直刃切與陣同他倣此鼔譟先到切羣呼也禆將頻彌切徧副也百艘蘇刀切船之緫名彭玕居寒