Page:Sibu Congkan0210-袁樞-通鑑紀事本末-42-03.djvu/170

此页尚未校对


上官安為車騎將軍

五年夏六月封上官安為桑樂侯安日以驕滛受

賜殿中對賔客言與我壻飲大樂見其服飾使人

歸欲自燒物子病死仰而罵天其頑悖如此

元鳳元年上官桀父子既尊盛徳長公主欲為丁

外人求封侯霍光不許又為外人求光禄大夫欲

令得召見又不許長主大以是怨光而桀安數為

外人求官爵弗能得亦慙又桀妻父所幸充國為

大醫監闌入殿中下獄當死冬月且盡蓋主為充

國入馬二十匹贖罪乃得減死論於是桀安父子

深怨光而重德蓋主自先帝時桀已為九卿位在