Page:Sibu Congkan0211-袁樞-通鑑紀事本末-42-04.djvu/46

此页尚未校对


充國以為狼何埶不能獨造此計疑匈奴使已至

𦍑中先零䍐开乃解仇作約到秋馬肥變必起矣

宜遣使者行邉兵豫為傋敕視諸𦍑毋令觧仇以

發覺其謀於是兩府復白遣義渠安國行視諸𦍑

分别善惡

神爵元年三月義渠安國至𦍑中召先零諸豪三

十餘人以尤桀黠者皆斬之縱兵撃其種人斬首

千餘級於是諸降𦍑及歸義𦍑侯楊玉等怨怒無

所信鄉遂劫畧小種背畔犯塞攻城邑殺長吏安

國以騎都尉将騎三千屯備𦍑至浩亹為虜所擊

失亡車重兵器甚衆安國引還至令居以聞時趙