Page:Sibu Congkan0214-袁樞-通鑑紀事本末-42-07.djvu/106

此页尚未校对


大人檀石槐立庭於彈汗山歠𬽦水上去高栁北

三百餘里兵馬甚盛東西部大人皆歸焉因南抄

縁邊北拒丁零東郤夫餘西撃烏孫盡據匈奴故

地東西萬四千餘里  秋七月檀石槐㓂雲中

以故烏桓校尉李膺為度遼將軍膺到邊羌胡皆

望風畏服先所掠男女悉詣塞下送還之 初鮮

卑㓂遼東屬國都尉武威叚熲率所領馳赴之既

而恐賊驚去乃使驛騎詐齎璽書詔熲熲於道偽

退潜於還路設伏虜以為信然乃入追熲熲因大

縱兵悉斬獲之

延熹二年春二月鮮卑㓂鴈門  六月鮮卑㓂