Page:Sibu Congkan0231-袁樞-通鑑紀事本末-42-24.djvu/100

此页尚未校对


天康元年夏六月齊遣兼散騎常侍韋道儒來聘

臨海王光大元年夏四月癸丑齊遣散騎常侍司

馬㓜之來聘

二年春正月癸亥齊主使兼散騎常侍鄭大護來

宣帝太建二年春正月戊申齊使兼散騎常侍裴

讞之來聘  冬十月齊以梁永嘉王莊爲開府

儀同三司梁王許以興復竟不果及齊亡莊憤邑

卒於鄴

三年春正月丁巳齊使兼散騎常侍劉環儁來聘

  夏四月齊遣使來聘