Page:Sibu Congkan0232-袁樞-通鑑紀事本末-42-25.djvu/200

此页尚未校对


仁壽二年益州揔管蜀王秀容貎瓌偉有膽氣好

武藝帝毎謂獨孤后曰秀必以惡終我在當無慮

至兄弟必反矣大將軍劉噲之討西爨也帝令上

開府儀同三司楊武通將兵繼進秀以嬖人萬智

光為武通行軍司馬帝以秀任非其人譴責之因

謂羣臣曰壊我法者子孫也譬如猛虎物不能害

反為毛間蠱所損食耳遂分秀所統自長史元巖

卒後秀漸奢僭造渾天儀多捕山獠充宦者車馬

被服擬於乗輿及太子勇以讒廢𣈆王廣為太子

秀意甚不平太子恐秀終為後患隂令楊素求其

罪而譖之上遂徵秀秀猶豫欲謝病不行揔管司