Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/161

此页尚未校对


嫡子早死立其孫為贊普贊普㓜弱政事皆決於

國相禄東贊禄東贊性明達嚴重行兵有法吐蕃

所以彊大威服氐羌皆其謀也

顯慶三年冬十月庚申吐蕃贊普來請㛰

五年八月吐蕃禄東贊遣其子起政將兵擊吐谷

渾以吐谷渾内附故也

龍朔三年夏五月吐蕃與吐谷渾互相攻各遣使

上表論曲直更來求援上皆不許吐谷渾之臣素

和貴有罪逃奔吐蕃具言吐谷渾虛實吐蕃發兵

擊吐谷渾大破之吐谷渾可汗曷鉢與𢎞化公主

帥數千帳棄國走依凉州請徙居内地上以凉州