Page:Sibu Congkan0236-袁樞-通鑑紀事本末-42-29.djvu/175

此页尚未校对


卒二萬迎之六月軍至大渡水西曷蘇事洩為國

人所擒别部酋長昝捶帥羌蠻八千餘人内附𤣥

遇以其部落置萊川州而還 初新豐王孝傑從

劉審禮擊吐蕃為副總管與審禮皆沒於吐蕃賛

普見孝傑泣曰貌類吾父厚禮之後竟得歸累遷

右鷹揚衛將軍孝傑久在吐蕃知其虚實㑹西州

都督唐休璟請復取龜兹于闐踈勒碎葉四鎮敇

以孝傑為武威軍總管與左武衛大將軍阿史那

忠節將兵擊吐蕃冬十月丙戌大破吐蕃復取四

鎮置安西都䕶於龜茲發兵戍之

延載元年春二月武威道總管王孝傑破吐蕃㪍