Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/118

此页尚未校对


司刑而已哉

神功元年箕州刺史劉思禮學相人於術士張憬

藏憬藏謂思禮當厯箕州位至太師思禮念太師

人臣極貴非佐命無以致之乃與洛州録事㕘軍

綦連耀謀反陰結朝士託相術許人富貴俟其意

恱因說以綦連耀有天命公必因之以得富貴鳯

閣舍人王勮兼天官侍郎事用思禮為箕州刺史

明堂尉河南吉頊聞其謀以告合宫尉來俊臣使

上變告之太后使河内王武懿宗推之懿宗令思

禮廣引朝士許免其死凡小忤意者引之於是思

禮引鳯閣侍郎同平章事李元素夏官侍郎同平