Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/185

此页尚未校对


恣賣官鬻獄𫝑傾朝野或自為制敕掩其文令上

署之上笑而從之竟不視也自請為皇太女上雖

不從亦不譴責

景龍元年皇后以太子重俊非其所生惡之特進

德静王武三思尤忌太子上官婕妤以三思故每

下制敕推尊武氏安樂公主與駙馬左衛将軍武

崇訓常陵侮太子或呼為奴崇訓又教公主言於

上請廢太子立已為皇太女太子積不能平秋七

月辛丑太子與左羽林大将軍李多祚将軍李思

冲李承况獨孤禕之沙吒忠義等矯制發羽林千

騎兵三百餘人殺三思崇訓于其第并親黨十餘