Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/223

此页尚未校对


蕭氏瑀之姪孫國家舊姻乃止

則天垂拱四年琅邪王沖之敗也濟州刺史薛顗

顗弟緒緒與駙馬都尉紹坐與琅邪王沖通謀顗

緒皆伏誅紹以太平公主故杖一百餓死於獄

天授元年太后欲以太平公主妻其伯父士讓之

孫攸暨攸暨時為右衛中郎将太后濳使人殺其

妻而妻之公主方額廣頣多權略太后以為類已

寵愛特厚常與密議天下事舊制食邑諸王不過

千户公主不過三百五十户太平食邑獨累加至

三千户

睿宗景雲元年太平公主沈敏多權略武后以為