Page:Sibu Congkan0239-袁樞-通鑑紀事本末-42-32.djvu/81

此页尚未校对


橋拔樹敦城以難得為白水軍使

十四載春正月蘇毗王子悉諾邏去吐蕃來降

夏四月癸巳以蘇毗王子悉諾邏為懷義王賜姓

名李忠信 吐蕃贊普乞梨蘇籠獵贊卒子娑悉

籠獵贊立

肅宗至徳元載 吐蕃陷威戎神威定戎宣威制

勝金天天成等軍石堡城百谷城雕窠城

二載冬十月吐蕃陷西平

乾元元年吐蕃陷河源軍

上元元年吐蕃陷廓州

寶應元年建寅月甲辰吐蕃遣使請和