Page:Sibu Congkan0243-袁樞-通鑑紀事本末-42-36.djvu/100

此页尚未校对


與之和市黠戞斯未甞有功於中國豈敢遽求賂

遺乎若慮其不臣當與之約必如回鶻稱臣乃行

𠕋命又當叙同姓以親之使執子孫之禮上從之

 庚寅太和公主至京師改封安定大長公主詔

宰相帥百官迎謁於章敬寺前公主詣光順門去

盛服脱簮珥謝回鶻負恩和親無狀之罪上遣中

使慰謝然後入宫陽安等六公主不來慰問安定

公主各罰俸物及封絹  三月以太僕卿趙蕃

為安撫𭶑戞斯使上命李德裕草賜黠戞斯可汗

書諭以貞觀二十一年黠戞斯先君身自入朝授

左屯衛將軍堅昆都督迄于天寳朝貢不絕比為