Page:Sibu Congkan0243-袁樞-通鑑紀事本末-42-36.djvu/106

此页尚未校对


屬奸臣當軸遽加殄滅近有降者云已龎歷今爲

可汗尚寓安西俟其歸復牙帳當加𠕋命  冬

十月上遣使詣安西鎮撫回鶻使者至靈武㑹回

鶻可汗遣使入貢十一月辛亥𠕋拜爲嗢禄登里

羅日没密施合俱録毗伽懐建可汗以衛尉少卿

王端章充使

十一年冬十月王端章冊立回鶻可汗道爲黒車

子所塞不至而還辛卯貶端章賀州司馬

懿宗咸通四年秋八月黠戞斯遣其臣合伊難支

表求經籍及毎年遣使走馬請曆又欲討回鶻使

安西以來悉歸唐不許