Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/168

此页尚未校对


七月秦裴至洪州軍于蓼州諸將請阻水立寨裴

不從鍾匡時果遣其將劉楚據之諸將以咎裴裴

曰匡時驍將獨楚一人耳若帥衆守城不可猝拔

吾故以要害誘致之耳未幾裴破寨執楚遂圍洪

州饒州刺史唐寶請降  九月秦裴拔洪州虜

鍾匡時等五千人以歸楊渥自兼鎮南節度使以

裴為洪州制置使

後梁太祖開平元年春正月淮南節度使兼侍中

東面諸道行營都統𢎞農王楊渥既得江西驕侈

益甚謂節度判官周隠曰君賣人國家何面復相

見遂殺之由是將佐皆不自安黒雲都指揮使吕