Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/3

此页尚未校对


留其將守江陵自帥衆趣襄陽鐸既去劉漢宏大

掠江陵帥其衆北歸爲羣盜漢宏兖州人也事見黄巢

廣明元年夏五月劉漢宏之黨浸盛侵掠宋兖甲

子徴東方諸道兵討之  六月劉漢宏南掠申

州  秋七月辛酉劉漢宏請降戊辰以爲宿州

刺史  冬十一月宿州刺史劉漢宏怨朝廷賞

薄甲寅以漢宏爲浙東觀察使

中和元年秋九月淮南節度使髙駢召石鏡将董

昌至廣陵欲與之俱擊黄巢昌將錢鏐説昌曰觀

髙公無討賊心不若以扞禦鄉里爲辭而去之昌