Page:Sibu Congkan0246-袁樞-通鑑紀事本末-42-39.djvu/62

此页尚未校对


   王氏據閩中

唐僖宗中和元年秋八月壽州屠者王緒與妹夫

劉行全聚衆五百盜據本州月餘復陷光州自稱

將軍有衆萬餘人蔡州節度使秦宗權表爲光州

刺史固始縣佐王潮及弟審邽審知皆以材氣知

名緒以潮爲軍正使典資糧閲士卒信用之

四年 初黄巢轉掠福建建州人陳巖聚衆數千

保鄉里號九龍軍福建觀察使鄭鎰奏爲團鍊副

使泉州刺史左廂都虞候李連有罪亡入溪洞合

衆攻福州巖擊敗之鎰畏巖之逼表巖自代壬寅

以巖爲福建觀察使巖爲治有威恵閩人安之