Page:Sibu Congkan0247-袁樞-通鑑紀事本末-42-40.djvu/81

此页尚未校对


均王乾化三年春正月丁巳晉周徳威拔燕順州

 晉周徳威拔燕安逺軍薊州將成行言等降于

晉  二月丙申晉李存暉等攻燕檀州刺史陳

確以城降  三月甲辰朔晉周徳威拔燕盧臺

軍 乙丑晉將劉光濬克古北口燕居庸闗使胡

令圭等犇晉 燕主守光命大將元行欽將騎七

千牧馬於山北募山北兵以應契丹又以騎將高

行珪為武州刺史以為外援晉李嗣源分兵徇山

後八軍皆下之晉王以其弟存矩為新州刺史使

總之以燕納降軍使盧文進為禆將李嗣源進攻武

州高行珪以城降元行欽聞之引兵攻行珪行珪