Page:Sibu Congkan0257-鮑彪-戰國策校注-8-3.djvu/120

此页尚未校对


 有夜邑之奉西有菑上之虞黃金橫帶而馳乎淄

 澠之間昭十二年注澠水出臨淄入時水有生之樂無死之心所

 以不勝者也田單曰單有心先生志之矣明日乃

 厲氣循城厲激昻也立於矢石之所乃援枹鼓之枹擊鼓扙

 狄人乃下𥙷曰馬謖對諸葛亮曰用兵之道攻心爲上攻城爲下其言出於此○夜說𫟍

 作掖澠音澠枹音浮〇按史趙孝成王元年田單將攻燕㧞中陽又攻韓注又㧞之次年單爲相孝

 成之元年齊襄之十九年也趙王新立秦攻趙求救於齊齊人使以長安君爲質齊師乃出秦師退

 又䇿云趙王割濟東三城城邑市五十七與齊求安平君爲將攻燕亦是年事盖齊趙方睦也考之

 史單自復齊之後唯有伐狄之戰大事記併書於一年而襄王十年趙燕周取齊昌囯髙唐十三年

 藺相如伐齊至平邑秦客卿𫁘曁楚仍歳攻剛壽以單之在齊而䘮地𬒳兵不聞其却戰而克敵也

 而一爲趙用遂以立功意者單以功髙𬒳䜛齊襄雖爲之殺譛者所以任單者不能展盡歟不然則