Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/88

此页尚未校对


   一之六

    丞相許國吕文穆公

  公名蒙正字聖功河南人太平興國二

  年舉進士 太宗始臨軒親試擢冠甲

  科五年拜左𥙷闕知制誥八年擢叅知

  政事遂拜中書侍郎平章事淳化中罷

  旣而復相至道元年出判河南府咸平

  四年復以左僕射平章事六年以病罷

  歸洛大中祥符四年薨年六十六

淳化三年 太宗謂宰相曰治國之道在乎