Page:Sibu Congkan0271-朱熹-五朝名臣言行錄-6-4.djvu/24

此页尚未校对


 等再至桀驁乆留不能遣公奏請於殿外

幕次與虜使相見置酒面議以折之 上

 以爲然虜使見公畏伏語於館伴使曰觀

宰相如此雖留無益遂亟就道前好如初

 

景祐中吕許公執政范文正公以天章閣待

 制知開封府屢攻吕公之短坐落職知饒

康定元年復舊職知永興軍㑹許公自

 大名復入相言於 仁宗曰仲淹賢者朝

 廷將用之豈可但除舊職耶即除龍圖閣