Page:Sibu Congkan0274-朱熹-三朝名臣言行錄-8-1.djvu/142

此页尚未校对


巖叟聽之不審又不加叅考遽筆之于書耳

 子闔竊考

 國史寳元元年三月魏忠獻公以右司諫

 論罷宰執四人遂拜張文懿昭文章文簡

  集賢同日叅大政者乃王忠穆李康靖也子闔

  五世祖文莊公時在北門後又知開封府

  康定元年五月魏公爲樞宻直學士陜西

 經略安撫副使 文莊公以翰林學士兼

 龍圖閣學士使陜右㑹魏公與夏英公議

  攻守䇿九月使事還道拜叅知政事與宋