Page:Sibu Congkan0275-朱熹-三朝名臣言行錄-8-2.djvu/6

此页尚未校对


 可爲樞宻乎議者以爲有宰相器神道

擢知諌院康定元年日食正旦公言請罷燕

 徹樂雖虜使在舘亦冝就賜飲食而已執

 政以爲不可公曰萬一北虜行之爲朝廷

 羞後使虜還者云虜中罷燕如公言 仁

 宗深悔之𥘉宰相惡聞忠言下令禁越職

 言事公因論日食以爲應天變莫若通下

情遂除其禁神道

元昊寇鄜延殺二萬人延帥范雍鈐轄盧守

 懃閉門不救中貴人黃德和引兵先走劉