Page:Sibu Congkan0279-朱熹-三朝名臣言行錄-8-6.djvu/91

此页尚未校对


  縣倉草場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連) 哲宗即位召爲祕書少監

  兼侍講擢給事中吏部侍郎御史中丞

  遷吏部尚書兼侍讀元祐四年爲中書

  侍郎在位薨年六十八

公𥘉登第時徂徠先生石介毎過公公來甞

 不在介問曰君少年登科不以游嬉爲娱

 獨閉門不出何也公對曰性不憙嚻雜非

 有它也介歎息大竒之旣仕益學問其在

 洛孟擇其士之賢者皆折節與交相課治

 經史毎數日一置酒論難間各靣攻其短