Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/107

此页尚未校对


隂平廣漢羗反征戰連年 元初四年益州永昌越

嶲諸夷封離等反衆十餘萬多所SKchar破益州刺史張

喬遣從事蜀郡楊竦將兵討之竦先以詔書告諭告

諭不從方畧滌討凡殺虜三萬餘人獲生口千五百

人財物四十餘萬降赦夷三十六種舉劾姦貪長吏

九十人黄綬六十人諸郡皆平竦以傷𣦸故功不録

自是後少寧五十餘年 迄靈帝熹平中蠻夷復反

擁没益州太守雍陟遣御史中丞朱龜將并涼勁兵

討之不克朝議不能征欲依朱厓故事棄之太尉掾

巴郡李顒獻陳方䇿以為可討帝乃拜顒益州太守

與刺史龎芝伐之徵龜還顒將巴郡板楯軍討之皆