Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/20

此页尚未校对


披衣出門應府記欲得錢語窮乞請期吏怒友見尤

旋顧家中家中無可與思徃從鄰貸鄰歩人以言遺

錢錢何難得令我獨憔悴 漢末政衰牧守自擅民

人思治作詩曰混混濁沼魚習習激清流温温亂國

民業業仰前脩 其德操仁義文學政幹若洛下閎

任文公馮鴻卿龎宣孟𤣥文和趙温柔龔升侯楊文

義等播名立事言行表世者不勝次載者也 孝安

元初三年凉州羗反入漢中殺太守董炳擾動巴

中中郎將尹就討之不克益州諸郡皆起兵禦之三

府舉廣漢王堂為巴郡太守撥亂𦤺治進賢達士貢

孝子嚴永隱士黄錯名儒陳髦俊士張璊皆至大位