Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/40

此页尚未校对


華陽國志卷苐二

      漢中志

漢中郡本附庸國屬周赧王二年秦恵文王置郡因水

名也漢有二源東源出武都氐道漾山因名漾禹貢

流漾為漢是也西源出隴西嶓冡山會白水經葭萌

入漢始源曰沔故曰漢沔在詩曰滔滔江漢南國之

紀其應上昭于天又曰惟天有漢其分野與巴蜀同

占其地東接南郡南接廣漢西接隴西隂平北接秦

川厥壤沃美賦貢所出略侔三蜀六國時楚强盛略

有其地後為秦恒成爭地漢高帝既克秦獲子嬰項

羽封髙帝為漢王王巴蜀三十一縣帝不悅丞相蕭