Page:Sibu Congkan0288-常璩-華陽國志-3-3.djvu/68

此页尚未校对


 武才幹歷征西鎭南大将軍封亭侯延熈十八年

 與大将軍姜維西征大破魏雍州刺史王經於狄

 道經衆𣦸洮水者數萬人維欲進翼諌不可必進

 無功時維屢出隴西翼常𨓍爭以爲國小不宐黷

 武必爲蛇𦘕足不聽不得已每怏怏從行景耀元

 年遷左車𮪍將軍領兾州刺史蜀平後𣦸

猗猗衆偉芳烈名垂方德繹勲犍之瓊瑰

述犍爲人士

進楊穆穆先姑是憲 進武陽楊氏女大匠廣漢王

 堂長子博也博後母文有母儀之德進楊則其教

 爲行閨門雍穆牂柯太守李禕家亦假係每不和