Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/139

此页尚未校对


 瀆王莽時空故世俗名是瀆為王莽河也故瀆東北

 逕戚城西案此八字原本及近刻竝訛作經今考以下乃注内叙河之故瀆所逕春秋

 哀公二年晉趙鞅率師納衞太子蒯瞶于戚宵迷陽

 虎曰右河而南必至焉今頓丘衞國縣西戚亭是也

 為衞之河上邑漢高帝十二年封將軍李必為侯國

 矣故瀆又逕繁陽縣故城東案此十字原本及近刻竝訛作經史記

 趙將亷頗伐魏取繁陽者也案近刻脱取字北逕隂安縣故

 城西案此八字原本及近刻竝訛作經漢武帝元朔五年封衞不疑

 為侯國故瀆又東北逕樂昌縣故城東案此十二字原本及近刻