Page:Sibu Congkan0290-酈道元-水經注-12-02.djvu/181

此页尚未校对


 北逕平昌縣故城南案平昌原本及近刻竝訛作昌平據漢書改正又東逕

 般縣故城南又東逕樂陵縣故城南案此四十四字原本及近刻竝

 訛作經今考以下皆注内叙商河所逕漢宣帝地節四年封侍中史子

 長為侯國商河又東逕朸縣故城南案此十字原本及近刻竝訛作

 經近刻朸訛作初下同髙后八年封齊悼惠王子劉辟光為侯

 國王莽更之曰張鄉應劭曰般縣東南六十里有朸

 鄉城故縣也沙溝水注之案此五字原本及近刻竝訛作經水南出

 大河之陽泉源之不合河者二百步其水北流注商

 河商河又東北流逕馬嶺城西北屈而東注南轉逕