Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/123

此页尚未校对


又北過穀城縣西

 濟水側岸有尹卯壘南去魚山四十餘里是穀城縣

 界故春秋之小穀城也齊桓公以魯莊公二十三年

 城之邑管仲焉城内有夷吾井魏土地記曰縣有穀

 城山山出文石陽穀之地春秋齊侯宋公㑹于陽穀

 者也縣有黄山臺案縣近刻訛作穀黄石公與張子房期處

 也又有狼水出東南大檻山狼溪案此下近刻有西狼溪三字衍西

 北逕穀城西又北有西流泉出城東近山西北逕穀

 城北西注狼水以其流西故即名焉又西北入濟水