Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/4

此页尚未校对


 枕汾水俗謂之代城案此下近刻重一城字又南出二城間其

 城角倚翼枕汾流世謂之侯莫干城蓋語出戎方傳

 呼失實也汾水又南逕汾陽縣故城東川土寛平峘

 山夷水地理志曰案近刻作故地理志衍故字脱曰字汾水出汾陽縣

 北山西南流者也漢高帝十一年封靳彊為侯國後

 立屯農積粟在斯謂之羊腸倉山有羊腸坂在晉陽

 西北石隥縈行案近刻作縈委若羊腸焉故倉坂取名矣漢

 永平中治呼沱石臼河按司馬彪後漢郡國志常山

 南行唐縣有石臼谷案此十九字亦注内之小注蓋資承呼沱之