Page:Sibu Congkan0291-酈道元-水經注-12-03.djvu/90

此页尚未校对


 埀隴鄭地今滎陽東二十里有故埀隴城案近刻脱埀字

 此是也世謂之都尉城蓋滎陽典農都尉治故變埀

 隴之名矣瀆際又有沙城案瀆近刻訛作澤城左佩濟瀆竹

 書紀年梁惠成王九年王㑹鄭釐侯于巫沙者也瀆

 際有故城世謂之水城案近刻脱之字又此句之下衍非也二字史記秦

 昭王三十二年案近刻訛作四十二年魏冉攻魏走芒卯入北

 宅即故宅陽城也竹書紀年曰惠成王十三年案近刻脱

 王及鄭釐侯盟于巫沙以釋宅陽之圍歸釐于鄭

 者也竹書紀年晉出公六年齊鄭伐衛荀瑤城宅陽