Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/113

此页尚未校对


 水之陽穀梁傳曰水北為陽也今于縣故城南案縣字近

 刻訛在故字下更無别水惟是水東出可以當之斯水蓋包

 堂水之兼稱矣長蘆水又東逕九門城北案城近刻訛作波又

 脱北故縣也又東逕扶栁縣故城南案扶栁原本及近刻竝訛作扶

 都今據漢書改正世祖建武三十年封寇恂子損為侯國

 近刻訛作楫又東屈北逕信都縣故城西信都郡治也漢

 高帝六年置景帝中二年案近刻脱中字為廣川惠王越國

 王莽更為新博縣曰新博亭光武自薊至信都是也

 明帝永平十五年更名樂成安帝延光中改曰安平