Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/118

此页尚未校对


 攻眞定宋子餘賊拔樂陽稟肥壘者也案拔近刻訛作援綿

 蔓水又東逕烏子堰枝津出焉又東謂之大白渠地

 理志所謂首受綿蔓水者也白渠水又東南逕關縣

 故城北案關原本及近刻竝訛作開今改正地理志常山之屬縣也又

 東為成郎河水上有大梁謂之成郎橋又東逕耿鄉

 南世祖封前將軍耿純為侯國世謂之宜安城又東

 逕宋子縣故城北又謂之宋子河漢高帝八年封許

 瘛為侯國案瘛近刻訛作瘈王莽更名宜子昔高漸離擊筑

 傭工案近刻脱高字傭訛作傳自此入秦又東逕敬武縣故城北