Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/157

此页尚未校对


 又按司馬遷史記案近刻脫此二字趙敬侯九年案九近刻訛作二

 敗齊于靈丘則名不因武靈王事案近刻脱武字如瓚注

 刻訛作漢注滱水自縣南流入峽謂之隘門設隘于峽以

 譏禁行旅歴南山髙峰隠天深溪埓谷其水沿澗西

 轉逕御射臺南臺在北阜上臺南有御射石碑南則

 秀嶂分霄層崖刺天積石之峻壁立直上車駕沿㴑

 案近刻訛作沿革每出是所遊藝焉案近刻脱是字滱水西流又南

 轉東屈逕北海王詳之石碣南御射碑石柱北而南

 流也案射碑近刻訛作所屆又流下有者字衍