Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/175

此页尚未校对


 解瀆亭北而東北注

又東過博陵縣南

 滱水東北逕蠡吾縣故城南地理風俗記曰縣故饒

 陽之下鄉者也自河間分屬博陵漢安帝元初七年

 案元初近刻訛作永初封河間王開子翼為都鄉侯順帝永建

 五年更為侯國也又東北逕博陵縣故城南案近刻脱東北

 即古陸成案近刻訛作城漢武帝元朔二年封中山靖王

 子劉貞為侯國者也地理風俗記曰博陵縣史記蠡

 吾故縣矣漢質帝本初元年繼孝沖為帝追尊父翼