Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/40

此页尚未校对


 竹書紀年晉定公十八年案近刻訛作二十八年淇絶于舊衛

 即此也淇水又東右合泉源水案近刻訛作太和泉源水水有二

 源一水出朝歌城西北東南流案近刻脱流字老人晨將渡

 水而沈吟難濟紂問其故左右曰老者髓不實故晨

 寒也紂乃于此斮脛而視髓也其水南流東屈逕朝

 歌城南晉書地道記曰本沬邑也詩云爰采唐矣沬

 之鄉矣殷王武丁始遷居之為殷都也紂都在禹貢

 冀州大陸之野案禹貢二字近刻訛在紂都上即此矣有糟丘酒池

 之事焉有新聲靡樂號邑朝歌晉灼曰史記樂書紂