Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/51

此页尚未校对


 劭曰魏武侯之别都也城内有武侯臺王莽之魏城

 亭也左與新河合洹水枝流也白溝又東北逕銅馬

 城西蓋光武征銅馬所築也故城得其名矣白溝又

 東北逕羅勒城東又東北漳水注之謂之利漕口

 建安十八年鑿渠引漳水入白溝以通河是也自下清漳白溝淇河咸得

 通稱也

又東北過館陶縣北又東北過清淵縣西

 白溝水又東北逕趙城西又北阿難河出焉蓋魏將

 阿難所導以利衡瀆遂有阿難之稱矣案遂近刻訛作首