Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/71

此页尚未校对


洹水出上黨泫氏縣

 水出洹山山在長子縣也

東過隆慮縣北

 縣北有隆慮山昔帛仲理之所遊神也縣因山以取

 名漢高帝六年封周竈為侯國應劭曰殤帝曰隆故

 改從林也縣有黄華水案近刻脱華字下同出于神囷之山黄

 華谷北崖上案近刻脱上字山高十七里水出木門帶帶即

 山之第三級也去地七里懸水東南注壑直瀉巖下

 狀若雞翹故謂之雞翹洪蓋亦天台赤城之流也