Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/91

此页尚未校对


 水迴流東注號天井堰二十里中案近刻脱二十二字作十二

 墱墱相去三百步令互相灌注一源分為十二流皆

 懸水門陸氏鄴中記云水所溉之處名曰堰陵澤

 刻作晏陂澤故左思之賦魏都謂墱流十二同源異口者

 也魏武之攻鄴也引漳水以圍之獻帝春秋曰司空

 鄴城圍周四十里初淺而狹如或可越審配不出爭

 利望而笑之司空一夜増脩廣深二丈引漳水以注

 之遂拔鄴本齊桓公所置也故管子曰築五鹿中牟

 鄴以衛諸夏也後屬晉魏文侯七年始封此地案此近刻