Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/92

此页尚未校对


 訛作故曰魏也漢高帝十二年置魏郡治鄴縣王莽

 更名魏城後分魏郡置東西部都尉故曰三魏魏武

 又以郡國之舊引漳流自城西東入逕銅雀臺下伏

 流入城東注謂之長明溝也渠水又南逕止車門下

 魏武封于鄴為北宫宫有文昌殿溝水南北夾道枝

 流引灌所在通溉東出石竇堰下案近刻脱堰字注之隍水

 案隍近刻訛作湟故魏武登臺賦曰引長明灌街里謂此渠

 也石氏于文昌故殿處造東西太武二殿于濟北穀

 城之山案榖近刻訛作殿採文石為基一基下五百武直宿