Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/11

此页尚未校对


 言為獫夷所逼稍稍東遷也王肅曰今涿郡方城縣

 有韓侯城世謂之寒號城案近刻脱之字城字非也聖水又東

 南流右會清淀水水發西淀東流注聖水謂之劉公

 口也

又東過安次縣南東入于海

 聖水又東逕勃海安次縣故城南漢靈帝案近刻訛作桓帝

 中平三年案近刻訛作二年封荆州刺史王敏為侯國又東

 南流注于巨馬河而不達于海也

 巨馬河出代郡廣昌縣淶山