Page:Sibu Congkan0293-酈道元-水經注-12-05.djvu/176

此页尚未校对


 陸渾縣南案近刻訛作西流陸渾河南十二縣境簿曰案近刻脱境字

 廣城澤在新城縣界黄阜西北流屈而東逕楊志塢

 南案近刻脱志字又北屈逕其塢東又逕塢北同注老倒澗

 俗謂之老倒澗水西流入于伊伊水又北逕新城東

 與吳澗水㑹水出縣之西山東流南屈逕其縣故城

 西又東轉逕其縣南故蠻子國也縣有鄤聚今名蠻

 中是也漢惠帝四年置縣其水又東北流注于伊水

 伊水又北逕當階城西案近刻訛作又逕西北當階城西大狂水入

 焉水東出陽城縣之大𩇵山案近刻訛作大苦口山海經曰大