Page:Sibu Congkan0294-酈道元-水經注-12-06.djvu/142

此页尚未校对


 入為往來之徑行者升降有上下之别漢成帝之為

 太子元帝嘗急召之太子出龍樓門不敢絶馳道西

 至直城門方乃得度上怪遲問其故以狀對上悦乃

 著令令太子得絶馳道也渭水東合昆明故渠渠上

 承昆明池東口東逕河池陂北案近刻脱陂字亦曰女觀陂

 又東合泬水亦曰漕渠又東逕長安縣南東逕明堂

 南舊引水為辟雍處在鼎路門東南七里其制上圓

 下方九宫十二堂案近刻訛作室四嚮五室案近刻訛作色堂北三

 百步有靈臺是漢平帝元始四年案元始近刻訛作永始𠝹